Vybudovať záhradné centrum bol najskôr sen a neskôr pokračovanie práce – od štúdia záhradnej architektúry cez realizácie záhrad po nekonečnú prácu na budovaní záhradného centra so všetkým, čo k tomu patrí.

Štúdium záhradnej architektúry musí byť vyvážené aj praxou, inak sa toto odvetvie nedá rozvíjať. Je nevyhnutné poznať rastliny, pôdu, vedieť aké podmienky poskytuje daná lokalita a poznať ako funguje počasie. Byť ochotný zašpiniť sa od hliny a fyzicky sa narobiť. Mať rád prírodu, jej vône, zvuky a vrtochy. Na jeseň mať vyštípané líca a už v máji opálenú tvár. A

keď máte z tohto všetkého radosť, tak sa to stáva životným štýlom a v tomto duchu chcete vychovávať aj deti. Dať im možnosť vyrastať medzi stromami, trvalkami, motýľmi, hmyzom a inou háveďou. Naučiť ich, že je normálne, keď s mrkvou vykopete dážďovku alebo v rohu záhrady prebýva ježko. Rovnako ako fakt, že aj my sme súčasťou prírody a musíme si ju vážiť a starať sa o ňu. Že sa treba posnažiť, aby sme dosiahli úspech, keď len v podobe dobrej úrody. Lebo aj tú mrkvu treba zasiať a starať sa o ňu a preto je taká dobrá.

Pracovať na tvorbe záhrad je pokračovanie záľuby, životného štýlu a zároveň možnosť pracovať spolu a byť s deťmi. S tými svojimi, ale nakoniec aj s malými návštevníkmi, lebo aj v tých chceme zažať plamienok zvedavosti a lásky k prírode. Zvedavosť a neustále vzdelávanie je to, čo nás sprevádza každú jar, každý deň, keď sa snažíme dozvedieť sa viac, pretože každý odbor, s ktorým pracujeme: záhradníctvo, ochrana rastlín, ovocinárstvo, záhradný dizajn atď. je nekonečne bohatý.

Vybudovať záhradné centrum na vidieku bola výzva a snaha, aby bolo v pozitívnom duchu k záhradám a prírode ovplyvnené aj najbližšie okolie. Je to proces, ktorý trvá dodnes. Stále sa snažíme priniesť niečo, čo spríjemní čas našim zákazníkom, zamestnancom i obyvateľov v okolí. Snažíme sa vzdelávať nielen seba, ale dostať informácie do širšieho okolia. Či sa to týka praktických informácií o záhradkárstve, záhradnej architektúre, ale aj dostávať do povedomia možnosti ochrany okolia, rastlín, zvierat.

Veľmi sa tešíme, keď naším vzťahom k tvorbe záhrady „nakazíme“ svojich zákazníkov a vidíme, akú radosť im táto nová záľuba prináša. Fakt, že máme možnosť ovplyvňovať okolie, ktoré sa viditeľne skrášľuje je pre nás veľkou odmenou a radosťou.