podpnik ovocny stromOvocné stromy sú dôležitou súčasťou našich záhrad. Už naši predkovia ich pestovali pre ich plody, drevinami sa oddeľovali susedné pozemky, chránili sa staré dobré odrody.

Pestovanie ovocného stromu je z veľkej časti aj o tradícii zachovať niečo po predkoch a tiež zanechať niečo nasledujúcim generáciám. Sú tiež dôležitým prvkom pri tvorbe záhrady a krajiny z vizuálneho hľadiska.

Pri výbere nového ovocného stromu je dôležitých niekoľko faktorov. Vyberte si drevinu, ktorá je vhodná do vašich podmienok (geografická poloha, nadmorská výška) a následne konkrétnu odrodu, ktorá okrem odolnosti spĺňa vaše požiadavky – chuť, farba, termín dozrievania, pri kôstkovinách oddeliteľnosť od kôstky, či výšku cukornatosti (pri pálení napr. slivovice :-)). Nezabudnite na opelivosť. V prípade, že strom nebude vysadený v oblasti, kde sa nachádzajú aj iné ovocné stromy, je znížená možnosť opelenia z iných drevín konkrétneho druhu. Vtedy je dôležité zabezpečiť, aby sme mali minimálne dva stromy, ktoré sa navzájom opelia. Teda dve cudzoopelivé čerešne, slivky či iné stromy. V prípade, že nemáme miesto alebo chceme proste jeden strom, musíme siahnuť po samoopelivej odrode. To je taká, ktorá je schopná opeliť sa vlastným peľom. Takéto odrody sú bežne dostupné. Tieto požiadavky nám prezradí tá ktorá odroda ovocnej dreviny.

Pri výbere stromu tiež nesmieme zabudnúť na jeho požadovanú veľkosť. Kôstkoviny môžu narásť do veľkých rozmerov, čo môže byť v budúcnosti problém v malých záhradách a naopak, ak máme k dispozícii veľkorysý pozemok, kde môžeme vysadiť mohutné dreviny, nemá význam sadiť stromy s pomaly rastúcimi podpníkmi do 3 m. Práve podpník nám určuje veľkosť dreviny v budúcnosti. Každá ovocná drevina má označenie, na akom podpníku je odroda naštepená.

Pri jabloniach sú najznámejšie podpníky napr. M27 (najmenší), M9, MM106, MM111 (stredné), A2 (najväčší), pri hruškách dula (nízky), hruška planá (veľký), u sliviek je to wavit (menší), St. Julien, myrobalán (veľký), čerešne bývajú naštepené na podpníku Gisela 6 (nízke), kolt, mahalebka (stredná), čerešňa vtáčia (veľká). Výber podpníkov je podstatne širší a v dobrých záhradných centrách vám vedia poradiť pri výbere vhodnej dreviny s chutnými plodmi do vašich podmienok s vhodným podpníkom.

Takže, ak chcete napríklad v budúcnosti stredne veľkú samoopelivú neskoršiu čerešňu, bude pre vás vhodná odroda Lapins na podpníku mahalebka. Ak by ste chceli malú jablonku s plodmi už v lete, tak vyberajte odrody Julia alebo Priesvitné letné na podpníku M9 alebo M26

Držíme palce pri výbere a prajeme veľa pestovateľských úspechov!